Tarieven en praktijkvoorwaarden

Vergoedingen

Onderstaande tarieven gelden wanneer u onvoldoende of niet aanvullend bent verzekerd.
Kinderfysiotherapie, claudicatio en artrose worden vergoed uit de basis verzekering evenals een chronische aandoening na de 20ste keer. Kijk goed na in uw verzekeringspolis hoeveel u vergoed krijgt (meer informatie over vergoedingen).

Betaling geschiedt aan het einde van de maand. U krijgt hiervoor een rekening thuisgestuurd.

Zitting (sport)fysiotherapie € 35,00
Zitting kinderfysiotherapie € 49,00
Intake en onderzoek € 49,00
Toeslag aan huis/inrichting € 17,00
Verzuimtarief € 25,00
Overige diensten
Ontspanningsmassage 30 min. € 30,00
Wandelgroep € 5,00 per keer
Fitness groepsles € 5,00 per keer
Bij een eerste behandeling wordt een intake en een zitting gerekend.

Bovenstaande tarieven gelden wanneer u onvoldoende of niet aanvullend bent verzekerd. Kinderfysiotherapie, claudicatio en artrose worden vergoed uit de basis verzekering even als een chronische aandoening na de 20ste keer. Kijk goed na in uw verzekeringspolis hoeveel u vergoed krijgt (meer informatie over vergoedingen).

Betaling geschiedt aan het einde van de maand. U krijgt hiervoor een rekening thuisgestuurd.

Praktijkvoorwaarden

Afwezigheid van de fysiotherapeut: Bij afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zullen wij proberen om in samenspraak met u de continuïteit van de behandeling te waarborgen door vervanging te regelen.

Verslaglegging: conform de richtlijnen van onze beroepsgroep houden wij uw behandelend arts en de huisarts op de hoogte van uw gezondheidsprobleem. Indien u bezwaar heeft tegen deze rapportage dient u dit aan te geven bij uw fysiotherapeut.

Niet tevreden? Wij horen het graag: Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Indien u een klacht heeft over de behandeling of bejegening van uw fysiotherapeut of andere personeelsleden dan is het goed om dit kenbaar te maken aan uw fysiotherapeut. Meer informatie vindt u op https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit. Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid in de praktijk kan worden opgelost dan kunt u via het meldformulier klachten een klacht in dienen bij de klachtencommissie waarvan wij lid zijn. Zij schakelen dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris om de klacht te beoordelen. De formulieren zijn in de praktijk verkrijgbaar.

Privacyvoorwaarden: Lees onze uitgebreide privacyvoorwaarden.