Specialisaties

Algemene fysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Fysiotherapie voor ouderen

Wanneer kan ik terecht bij een fysiotherapeut?
Heeft u last van bijvoorbeeld pijn in de rug, pijn in de bil of pijn in het bovenbeen met bewegen? Dan kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

U kunt bij de fysiotherapeut terecht voor de behandeling van heel veel verschillende klachten. De klachten kunnen te maken hebben met uw houding, maar het kan ook zijn dat een bepaalde beweging problemen oplevert.

Wat doet een fysiotherapeut?
Specialist in bewegen, dat is wat een fysiotherapeut is. De fysiotherapeut onderzoekt wat de mogelijke oorzaak van uw probleem is en brengt de gevolgen voor u in kaart. Zo brengt hij in kaart wat uw klachten betekenen in uw dagelijks leven.
De fysiotherapeut helpt u bij het verbeteren van uw gezondheid door het behandelen van uw klachten. Verder helpt de fysiotherapeut u bij het voorkomen van klachten.

Sommige klachten kunnen helaas ook door de fysiotherapeut niet worden opgelost. In dat geval begeleidt de fysiotherapeut u om met de beperking te leren leven zodat u bijvoorbeeld weer aan het werk kunt. De fysiotherapeut leert u hoe u verdere problemen kunt voorkomen, door verantwoord te bewegen.

De behandeling
Oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het kan zijn dat de fysiotherapeut u vraagt ook thuis oefeningen te doen. Dit is belangrijk, omdat u zich dan bewust wordt van de juiste manier van bewegen. Daarnaast krijgt u hierdoor weer vertrouwen in uw eigen lichaam.

Wat is de oorzaak van mijn klachten?
Het ontstaan van uw klachten kan veel verschillende oorzaken hebben. Klachten bij het bewegen kunnen bijvoorbeeld ontstaan zijn door een ongeval of door ziekte. Een andere reden kan zijn dat u een verkeerde beweging heeft gemaakt. Ouder worden kan ook een reden zijn van het ontstaan van uw lichamelijke klachten. Weet u niet waardoor uw klachten zijn ontstaan? Dat maakt voor de fysiotherapeut niet uit, hij onderzoekt de mogelijke oorzaak van uw klachten en komt vervolgens met een passende oplossing voor het probleem.

Ontwikkelingen fysiotherapie
De laatste jaren wordt de fysiotherapeut steeds belangrijker voor de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut kan belangrijk zijn in het voorkomen van lichamelijke klachten en ziekten.

De algemeen fysiotherapeut

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Samen werken wij aan meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven.

De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Hij gaat samen met u aan het werk om u een zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen.

Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

De kinderfysiotherapeut

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut richt zich op het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met bewegingsproblemen of een bewegingsachterstand. Deze kinderen kunnen vaak moeilijk meekomen op lichamelijk vlak, handvaardigheid, sport en spel, maar ook op sociaal gebied. Ze worden bijvoorbeeld vaak buitengesloten bij spelen of sport.

Wanneer kan kinderfysiotherapie helpen?
Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling van bewegen en zintuigen langer of wijkt het af van wat gebruikelijk is. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of de organen. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer en specifieke oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.

Behandeling kinderfysiotherapie
De behandeling van een kinderfysiotherapeut helpt kinderen beter te bewegen door bewegingstherapie. Bij deze therapie leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) te verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kindvriendelijke materialen. De bewegingstherapie is vaak in samenwerking met de ouders of leerkrachten. Maar soms ook in overleg met een psycholoog of pedagoog.

0-2 jaar: In het eerste levensjaar leert een baby heel veel dingen in korte tijd: omrollen, op de buik liggen en het hoofd optillen, zitten, staan, reiken, grijpen etc. Vaak leert een kind dit vanzelf, maar soms komt de motorische ontwikkeling niet goed op gang en heeft uw kindje hier wat hulp bij nodig. Achterstand in de motorische ontwikkeling kan gevolgen hebben voor later. Kinderfysiotherapie voor deze groep kinderen vindt in principe bij u thuis plaats.

Vanaf 3 jaar: Gaan kinderen hun motoriek steeds meer verfijnen. Soms lukt dit onvoldoende, lijkt het kind onhandig, valt het veel, kan het bepaalde vaardigheden minder goed dan leeftijdsgenoten. Heeft hij moeite met fijn motorische vaardigheden zoals schrijven, knippen, tekenen.

Bij welke problemen kan uw kind profijt hebben van kinderfysiotherapie:

 • Asymmetrie, voorkeurshouding;
 • Huilbaby/ onrustig kindje/ overstrekken
 • Weinig kracht, de baby, kan bijvoorbeeld het hoofd niet goed optillen op de buik
 • Vertraagde motorische ontwikkeling (de baby kan/ wil niet op de buik willen liggen, niet gaan rollen, niet gaan zitten, niet gaan staan, niet gaan lopen, etc.
 • Perifere neurologische aandoeningen zoals spierziektes, obstetrische plexus brachialis laesie (Erbse parese)
 • Neurologische aandoeningen zoals, cerebrale parese, spina bifida etc.;
 • Kinderen met een syndroom
 • Aangeboren afwijkingen
 • Onhandige motoriek
 • Lichamelijke onbegrepen klachten.
 • Moeite met het aanleren van een bepaalde motorische vaardigheid;
 • Orthopedische problemen.

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft of twijfels heeft over de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd even contact opnemen zodat we dit kunnen bespreken. Ook kunt u eenmalig een afspraak maken om uw kind goed te bekijken en te beoordelen of verder onderzoek, doorverwijzing naar de arts of fysiotherapeutische behandeling nodig is.

Fysiotherapie voor ouderen

Wat is fysiotherapie voor ouderen?
Bij het ouder worden, treden er een aantal veranderingen op in het menselijk lichaam, onder andere bij het bewegen. Bewegen wordt lastiger en het uitvoeren van activiteiten gaat moeilijker. De spierkracht, coördinatie en mobiliteit van de gewrichten nemen af, met als mogelijk gevolg pijnlijke spieren, stijfheid en problemen met dagelijkse bezigheden.

De fysiotherapeut voor ouderen heeft hier specifieke kennis van en houdt hier tijdens de behandeling dan ook rekening mee.

Veel voorkomende klachten:

 • Verminderde algehele conditie
 • Pijn in gewrichten en spieren
 • Moeilijkheden met lopen
 • Problemen met alledaagse handelingen zoals opstaan, aankleden en traplopen
 • Minder spierkracht na een operatie, zoals een nieuwe heup of knie
 • Ziekte van Parkinson
 • Klachten na een herseninfarct
 • Artrose

Wat doen onze fysiotherapeuten voor ouderen?
Tijdens de behandeling wordt met name gekeken naar het functionele dagelijks leven. We kijken niet alleen naar bijvoorbeeld uw pijnlijke heup, we kijken ook naar activiteiten zoals lopen, staan, zitten en het uit bed komen.

De therapie is vooral gericht op het verbeteren van mobiliteit en zelfstandigheid. Ook wordt er gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen zoals een rollator. Er is overleg met andere disciplines zoals de verzorgende en de huisarts.

De fysiotherapeut voor ouderen werkt aan de hand van speciale kennis over ouderen en de ziekten die veelal voorkomen bij ouderen. De therapie bestaat veelal uit oefentherapie. Naast oefentherapie voor de ouderen zelf, kan de fysiotherapeut voor ouderen ook gezinsleden of mantelzorgers adviseren en begeleiden. Hierbij geeft de therapeut van fysiotherapie Blokker inzicht in de toekomst en de behandeling. Tevens geeft de therapeut advies met betrekking tot de dagelijkse handelingen en eventuele hulpmiddelen.